Dansk Selskab for Retsmedicin
 
 

Dansk Selskab for Retsmedicin

Dansk Selskab for Retsmedicin vil gerne informere alle interesserede om både retsmedicinernes arbejdsopgaver og om selskabets aktiviteter.

En hjemmeside – også for medlemmer
Hjemmesiden skal også ses som en mulighed for en aktiv debat mellem medlemmerne. Derfor opfordres alle medlemmer til at lægge debatindlæg ud på ”Fagligt Forum” under ”For medlemmer”.

Her finder man også mødeindkaldelser, dagsordener og referater for møder i bestyrelser og udvalg.

Aktuelt
Der vil jævnlig blive bragt artikler om retsmedicinske emner.

Medlemskab
Indmeldelse i selskabet sker ved at kontakte selskabets sekretær.

Kontakt
Har du som medlem eller besøgende på hjemmesiden kommentarer, forslag eller brug for yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte selskabets sekretær.

Log-in-nummer
Alle medlemmer har fået tildelt et personligt log-in-nummer pr.brev. Er log-in-nummeret glemt, kan det oplyses ved henvendelse til selskabets sekretær.

Adresser

København
Retsmedicinsk Institut
Københavns Universitet
Teilumbygningen
Frederik V's vej 11, Postboks 2713
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 35 32 79 00
E-mail:
retsmedicinsk.institut@forensic.ku.dk

Retskemisk Afdeling
Teilumbygningen
Frederik V's vej 11
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 35 32 61 04
Telefax 35 32 60 85
E-mail:
retskemisk.afdeling@forensic.ku.dk

Retsantropologisk Enhed / Antropologisk Laboratorium
Panum Instituttet
Blegdamsvej 3
DK-2200 København N
Tlf.: 35 32 72 73
Fax: 35 32 72 15
E-mail:
nly@sund.ku.dk

Aarhus
Institut for Retsmedicin
Brendstrupgårdvej 100
Skejby Sygehus
8200 Aarhus N
Tlf. +45 87 16 75 00
Telefax. +45 86 12 59 95
E-mail:
forens@au.dk

Retskemisk Afdeling
Brendstrupgårdvej 100
Skejby Sygehus
8200 Aarhus N
Tlf. +45 87 16 75 75
Telefax +45 86 17 50 03
E-mail:
rka@retskemisk.au.dk

Odense
Retsmedicinsk Institut
Syddansk Universitet
Winsløwparken 17
DK-5000 Odense C
Tlf. 65 50 30 00
E-mail:
RI@health.sdu.dk

Retskemisk Afdeling
Winsløwparken 17
DK-5000 Odense C
Tlf. 65 50 30 00
Fax 65 91 62 27

Retsgenetisk Afdeling
Teilumbygningen
Frederik V's vej 11
DK-2100 København Ø
Tlf. +45 35 32 61 10
Fax: +45 35 32 62 70
E-mail:
retsgenetisk.afdeling@forensic.ku.dk


Retspatologisk Afdeling
Teilumbygningen
Frederik V's vej 11
DK-2100 København Ø
Tlf.: 35 32 61 70
Fax: 35 32 61 50
E-mail:
retspatologisk.afdeling@forensic.ku.dk

Retsodontologisk Enhed
Teilumbygningen
Frederik V's vej 11
DK-2100 København Ø
Tlf: + 45 35 32 61 70
Fax: +45 35 32 61 50
Retspatologisk Afdeling
Brendstrupgårdvej 100
Skejby Sygehus
8200 Aarhus N
Tlf. +45 87 16 75 00
Telefax. +45 86 12 59 95
E-mail:
ri@forensic.au.dk
Retspatologisk Afdeling
Winsløwparken 17
DK-5000 Odense C
Tlf. 65 50 30 00
Fax 65 91 62 27