Indlæser Begivenheder

Årskursus 2022 – Fra gerningssted til retssal

Invitation til Årskursus i Dansk Selskab for Retsmedicin

Dansk Selskab for Retsmedicins årskursus afholdes i år i Hillerød på Pharmakon Konferencecenter og omhandler retsgenetik og kriminalteknik. Kurset er tematiseret over samarbejdet fra gerningssted til retssal og vil, som vanligt, foruden selve årskurset også indeholde et socialt- og et videnskabeligt formøde.

Årskurset er i år med både foredrag, workshops og paneldebatter afholdt af inden- og udenlandske eksperter.

Målgruppen for deltagelse er medlemmer af Dansk Selskab for Retsmedicin, yngre læger under uddannelse inden for retsmedicin, retsgenetikere, Politiet, kriminalteknikere, anklagemyndigheden, Styrelsen for Patientsikkerhed, forsvarsadvokater, retsodontologer, andet sundhedsfagligt personale og samarbejdspartnere i øvrigt.

Invitationen må gerne videresendes til samarbejdspartnere for hvem kurset måtte være interessant.

Invitation årskursus 2022

Tilmeldingsformular (Udsolgt, kontakt Lars Löchte Larsen for at komme på venteliste)

Program

Videnskabeligt formøde

Abstracts til det videnskabelige formøde er yderst velkomne og emnet for abstractet behøver ikke være kursusrelateret.

Abstractet kan formuleres på dansk eller engelsk med højst 200 ord. Det skal indeholde titel, forfatter(e) inklusive tilhørssted og en kort beskrivelse omfattende forskningsmål, metode, resultater, diskussion og/eller konklusion samt ønsket om henholdsvis poster eller oral præsentation.

For poster gælder at dimensioner max må være 110 cm højde x 90 cm bredde (sv.t. A0-format).
Der vil være præsentation af poster på scene, som ved oral præsentation, og ophængning i foredragssalen.

Der er hovedpræmie på 5000 kr. til henholdsvis bedste poster og bedste præsentation – valget sker ved simpelt flertal blandt kursusdeltagerne.

Deadline for abstracts er 30. september 2022. Der gives tilbagemelding om deltagelse med poster eller frit foredrag senest den 7. oktober 2022.

Abstracts sendes til læge, ph.d. Johannes Rødbro Busch ved hjælp af denne formular.

Socialt formøde

Det sociale formøde indeholder i år en guidet rundvisning i Farmacihistorisk Samling efterfulgt af middag på Pharmakon og socialt samvær i de sociale fællesområder.

Farmacihistorisk Samling belyser apotekernes og lægemiddelindustriens virksomhed gennem de sidste hundrede år. Der vil være en guidet rundvisning særligt tilrettelagt til kursusdeltagerne.

Deltagergebyr

A: 3000 DKK – Dækker videnskabeligt formøde, årskursus og kursusmiddag. Al forplejning inklusive.
B: 3500 DKK – Dækker socialt formøde, videnskabeligt formøde, årskursus og kursusmiddag. Al forplejning inklusive.

Overnatning

Der er reserveret et større antal enkeltværelser på Pharmakon Konferencecenter til 840 kr./nat inkl. morgenmad.
Hver enkelt deltager eller organisation anfører ved kursustilmelding om der ønskes overnatning.
Afregning sker direkte med Pharmakon Konferencecenter.

Betaling for mødedeltagelse

Indenlandske: Jyske Bank, Dalum Registreringsnummer: 5053 Kontonummer: 11 41 500

Udenlandske: Jyske Bank, Dalum IBAN nummer: DK 31 50 53 000 11 41 500 SWIFT kode: JYBA DKKK

 

Ved indbetalinger i forbindelse med kursusdeltagelse o.l. skal det entydigt fremgå hvem og hvad indbetalingen omfatter.

Ofte vil der kunne oprettes en ”note / meddelelse til modtageren” hvor disse oplysninger kan anføres. Er dette ikke muligt mailes disse oplysninger til kassereren.

Ved spørgsmål om indbetaling eller hvis EAN faktura ønskes med samlet fakturering for en institution med flere deltagere, kontaktes kassereren på e-mail: chra@forens.au.dk

 

Programmet bliver tilgængeligt her på siden medio august.