Om YRET

Foreningen af yngre retsmedicinere 

Foreningen af yngre retsmedicinere blev dannet den 5. november 2009 i forbindelse med den ordinære generalforsamling og årsmødet i Dansk Selskab for Retsmedicin.

Medlemmerne er hovedsageligt yngre læger ansat på de tre retsmedicinske institutter, men det er også muligt at blive ekstraordinært medlem efter regler fastsat af bestyrelsen. Det kan f.eks. dreje sig om medicinstuderende ansat på institutterne. Det årlige kontingent er fastsat til 100 kr. for ordinære medlemmer og 75 kr. for ekstraordinære medlemmer.

Formålet med Y-RET er at skabe et formelt netværksskabende forum for yngre læger med interesse og tilknytning til retsmedicinen. Tanken er, at vi vil forbedre, nytænke og videreudvikle de tiltag, der allerede er taget indenfor udviklingen af faget. Her er der både fokus på uddannelse, arbejdsmæssige forhold og forskning med specielt fokus på yngre læger i faget.

Planen er at afholde kurser en til to gange om året, dels omhandlende specifikke retsmedicinske emner men også lidt bredere emner, hvor yngre læger fra andre specialer kunne have interesse i at deltage.