Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse I retsmedicin

Som i andre lægelige specialer er introduktionsuddannelse i retsmedicin af en varighed på 1 år. Ansættelsen er i hele perioden på et af de retsmedicinske institutter. I løbet af ansættelsen vil man lære at obducere og indgår i vagtarbejde, hvor man foretager personundersøgelser af ofre og gerningsmænd i sager vedrørende vold og voldtægt.

Læs hele målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen i retsmedicin på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se mere på Videreuddannelsesregion Nords hjemmeside, hvor man også kan finde specialets faglige profil og inspektorrapporter for de retspatologiske afdelinger.

Kurser

I løbet af introduktionsuddannelsen skal man, såfremt man ikke har gjort det i en tidligere introduktionsuddannelse i et andet speciale, gennemføre et obligatorisk vejledningskursus.