Klinisk retsmedicin

Den kliniske retsmedicin omfatter den del af retsmedicinen, der omhandler undersøgelser af levende personer – voksne såvel som børn. Politiet kan i sager om vold, voldtægt, børnemishandling eller brandstiftelse få en retsmediciner til at foretage en personundersøgelse af enten ofre eller sigtede, hvor eventuelle læsioner bliver dokumenteret og der foretages sporsikring for eventuelle DNA-spor. Ligeledes kan politiet få en mistænkt gerningsmand eller sigtet undersøgt, hvor der ligeledes foretages dokumentation af eventuelle læsioner og sporsikring for DNA. Fælles for alle undersøgelser er, at retsmedicineren udfærdiger en erklæring til politiet, hvor alle læsioner beskrives, opståelsesmåden vurderes og der laves eventuelt en vurdering af om pågældende har været i livsfare.

Derudover foretager retsmedicinere, i samarbejde med retsodontologer, også aldersvurderinger af asylansøgere, hvor der er tvivl, hvorvidt de er over eller under 18 år. 

  • Ofre for seksuelle overgreb bliver undersøgt på et af de nationale centre for voldtægtsofre/center for seksuelle overgreb. Undersøgelsen foretages af en retsmediciner og en sygeplejerske. Centrene tilbyder ud over den akutte undersøgelse også opfølgning i form af psykologsamtaler m.m. Man kan også tage kontakt til centrene uden at have anmeldt et overgreb. Se mere på voldtaegt.dk.


Børn udsat for seksuelle overgreb undersøges i samarbejde med børneafdelingerne i enten København, Aarhus eller Odense og altid på foranledning af politiet.

  • Ofre for vold. I sager om vold kan politiet i sager om simpel vold, vælge at få en skadestuelæge til at udfærdige en politiattest som dokumentation af skader. I sager om grov/kvalificeret vold kan det være nødvendigt med en grundigere undersøgelse, der også inkluderer sporsikring for DNA. I sådanne tilfælde kan politiet rekvirere en retsmediciner. Undersøgelsen kan foregå på et sygehus, hvis offeret er indlagt eller politiet kan transportere offeret til et af de retsmedicinske institutter eller specielt forberedt undersøgelsesrum på et sygehus, hvor undersøgelsen så kan foretages.
  • Ligeså væsentligt som det er at dokumentere læsioner på et offer for vold eller voldtægt, kan det være vigtigt at dokumentere læsioner – eller mangel på samme – hos en sigtet eller mistænkt i en af ovenstående sager. Som ved ofrene foretages der ud over læsionsbeskrivelser også sporsikring for DNA.


Forskning

Forskning inden for den kliniske retsmedicin er, ligesom i den klassiske retspatologi, forskelligartet og spænder fra evidensbasering til forebyggelse.

  • I sager hvor politiet mistænker, at en person kunne have været udsat for drugrape, vil man iværksætte en retsmedicinsk undersøgelse hurtigst muligt. Desværre er de stoffer der bruges til drugrape hurtigt ude af kroppen igen. Kombineret med den tid det tager offeret om at komme til sig selv, og videre til at mistænke, at et overgreb kunne have fundet sted gør, at det kan være svært at påvise drugrape-stoffer i blod eller urin. Nye metoder til påvisning af sådanne stoffer, er derfor yderst vigtige både for politiet for at kunne løfte en sag, men også for et eventuelt offer for at kunne blive bekræftet/afkræftet i sin mistanke.
  • Evidensbasering af vurderinger og udtalelser. Vurderingen af læsioner har betydning for politiets arbejde og for retssikkerheden af både ofre og sigtede. Derfor har forskning i klinisk retsmedicin beskæftiget sig både med fortolkningen af læsioner ved kønsorganerne i tilfælde af seksuelle overgreb, men også standardisering af farlighedsvurderinger i tilfælde af voldelige overgreb er blevet undersøgt. Fælles for det hele er at bidrage til retssikkerheden.
  • Vold mod børn. Alle tre retsmedicinske institutter undersøger faktorer relateret til vold mod børn og forebyggelse af dette. Senest har København gennemført projektet Systematisk retsmedicinsk screening af børn ved mistanke om vold, men og så i Odense og Aarhus forskes der i området.
  • Andre forskningsområder indbefatter også videreudvikling af metoder til aldersvurderinger af levende m.m.


Se mere på de enkelte institutters hjemmeside for mere information om deres forskningsprojekter.