Y-RET bestyrelse

Formand

Johannes Rødbro Busch
Læge, ph.d., KU

Email: Send email

Næstformand

Marina Rasmussen

Læge, KU

Email: 

Kasserer

Chris Andersen

Speciallæge i retsmedicin, AU

Email:

Sekretær

Athamaica Ruiz-Oropeza

Læge, ph.d., KU

Email:

Bestyrelsesmedlem

Mathias Rædkjær

Læge, ph.d., AU

Email:

2-årig suppleant

Martha Haarh

Læge, SdU

Email:

1-årig suppleant

Mia Kristina Sørensen

Læge, AU

Email: