Om selskabet

Dansk Selskab for Retsmedicin blev dannet i 1994 og har til formål at fremme udvikling, forskning og undervisning inden for retsmedicin, herunder at afholde videnskabelige møder og varetage postgraduat uddannelse i retsmedicin.

Inden for disse rammer arbejder selskabet for videreudvikling og forskning i retsmedicinen, primært med afsæt i de årligt tilbagevendende årskurser, hvor emnerne har været mange, spændende fra torturundersøgelser til biokemisk baseret dødsårsagsdiagnostik (tanatokemi). De mange forskellige emner, der bliver behandlet, kan virke som inspirationskilder og dermed som katalysator for forskningsprojekter og fagudvikling.

Speciallægeuddannelsen
Der blev i 2008 oprettet en speciallægeuddannelse i Retsmedicin. Uddannelsesforløbet findes på alle tre institutter. Selskabets initiativ med at udarbejde en målbeskrivelse for retspatologi og klinisk retsmedicin har resulteret i, at der nu er en formaliseret speciallægeuddannelse for yngre læger på de tre retsmedicinske institutter.

Årskurser
Selskabets efterårskursus har også igennem årene tiltrukket mange deltagere fra flere forskellige faggrupper, også med deltagere fra de øvrige skandinaviske lande. Disse kurser er også blevet et aktivt debatforum, og flere samarbejdsprojekter og faglige initiativer er udsprunget af disse kurser.

Selskabet er repræsenteret i Dansk Medicinsk Selskab og har i årenes løb haft ad hoc samarbejde med flere andre videnskabelige selskaber.

Selskabets medlemmer
Medlemmerne af Dansk Selskab for Retsmedicin er ikke kun læger, men også andet videnskabeligt personale fra de retsmedicinske institutter (retskemikere og retsgenetikere) samt andre læger med interesse for faget og derudover enkeltpersoner med særlige, faglige forudsætninger.