Samarbejdspartnere

RETSMEDICINERENS SAMARBEJDSPARTNERE

Politi

De retsmedicinske institutter samarbejder med politiet i forbindelse med findestedsundersøgelser, retslægelige ligsyn og obduktioner. Politiet rekvirerer størstedelen af de retslægelige obduktioner og personundersøgelser. https://politi.dk/

Styrelsen for Patientsikkerhed

Størstedelen af de retslægelige ligsyn foretages af læger fra Styrelsen for Patientsikkerhed i samarbejde med det lokale politi. https://stps.dk/

Sundhedsvæsenet

De retsmedicinske institutter samarbejder med de regionale hospitaler dels i forbindelse med den kliniske retsmedicin, hvor retsmedicinere foretager personundersøgelser på forskellige hospitalsafdelinger i forbindelse med indlagte ofre for vold, og dels i forbindelse med retspatologien, hvor læger i sundhedsvæsenet kan rekvirere regionsobduktioner. Universitetshospitalerne foretager desuden flere analyser rekvireret af de retsmedicinske institutter i forbindelse med de retslægelige obduktioner.

De sociale myndigheder

Ved håndteringen af overgreb mod børn er der et tæt samarbejde med de sociale myndigheder. Samarbejdet foregår dels i forbindelse med personundersøgelse af barnet, men også i forbindelse med møder i De Danske Børnehuse. https://www.borger.dk/familie-og-boern/Udsatte-boern-og-unge/Boern-i-mistrivsel,  https://boernehuse.dk/

Udlændingestyrelsen

I forbindelse med asylsager kan udlængestyrelsen, hvis de finder påkrævet, få foretaget personundersøgelser af torturofre og aldersvurderinger af uledsagede børn og unge på de retsmedicinske institutter. https://us.dk/

Arbejdsskadestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskaber kan rekvirere retslægelige obduktioner på de retsmedicinske institutter. https://www.aes.dk/

Internationale aktiviteter

Danske retsmedicinere har de senere år været aktive i mange internationale opgaver. Der kan nævnes opgaver for Amnesty International, hvor danske retsmedicinere har rejst verden rundt for at dokumentere påståede overgreb på befolkningen, opgaver for FN i det tidligere Jugoslavien og Rwanda, undervisningsopgaver i Afrika, Mellemøsten og i tidligere østlande samt identifikationsarbejdet i Thailand efter tsunamien 26. december 2004, hvor danske retsmedicinere, retsodontologer, retsmedicinske teknikere og retsgenetikere deltog.