Indmeldelse

Er du læge skal din indmeldelse foregå via Min Side på laeger.dk. Under fanebladet ”Mit medlemskab” kan du finde punktet ”videnskabelige selskaber”. Her kan du melde dig ud eller ind i de lægelige videnskabelige selskaber. Du bliver automatisk medlem af LVS – de lægelige videnskabelige selskaber, og dit kontingent trækkes automatisk via kontingentet til lægeforeningen.

Er du ikke læge kan du melde dig ind her

Her kan du indmelde dig, som ordinært medlem, studerende, pensionist eller ansat i udlandet.