Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er et udvalg, som vælges på den ordinære generalforsamling og består af en formand og to medlemmer der vælges af generalforsamlingen samt hovedkursuslederen i speciallægeuddannelsen og en repræsentant for de uddannelsessøgende. Valget gælder for tre år, og genvalg kan finde sted to gange. Derudover skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst et medlem, der udpeges efter hver generalforsamling, og det tilstræbes, at ét medlem ikke er fast ansat på et af institutterne. Uddannelsesudvalgets opgaver består i planlægning og afvikling af kurser, herunder kurser i speciallægeuddannelsen i samarbejde med hovedkursuslederen. Endvidere er det uddannelsesudvalgets opgave at vedligeholde og opdatere speciallægeuddannelsen.

Hent forretningsorden her