Legater

Bestyrelsen i DSFR har i efteråret 2023 vedtaget at åbne op for en økonomisk søgbar pulje, for at støtte forskning og uddannelse inden for det retsmedicinske speciale i Danmark.

Der kan være tale om økonomisk støtte til forskningsprojekter, eksempelvis i form af analyser og udstyr, dækning af rejseomkostninger i forbindelse med ophold på udenlandske retsmedicinske institutter eller deltagelse i internationale kongresser, dækning af udgifter til arrangementer af DSFRs datterselskaber (Y-RET/DSFRO) eller andre lignende aktiviteter.

For at komme i betragtning til støtte skal følgende være opfyldt:
– Ansøger eller ansøgers vejleder skal være medlem af DSFR
– Der skal udfærdiges en skriftlig motiveret ansøgning samt et budget

Der kan søges op til 20.000 kr. per ansøgning. Det forventes ved tildeling af midler til projekter, at resultater eller erfaringer præsenteres i selskabsregi (Årskursus, Y-RET arrangement eller lignende).

Motiverede ansøgninger kan indsendes løbende til selskabets sekretær (sekretaer@forensic.dk), hvorefter bestyrelsen i DSFR vil vurdere det indsendte på et punkt ved et kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil bestræbe sig på at besvare alle ansøgninger hurtigst muligt.