Ny hjemmeside

Vi har i Dansk Selskab for retsmedicin fået lavet en ny hjemmeside, men adressen er stadig den gamle velkendte. Vi vil med den nye hjemmeside forsøge at skaber et rum for både læger inden for
specialet, men også samarbejdspartnere og generelt folk med interesse for faget.

Vi vil løbende holde hjemmesiden opdateret med væsentlige begivenheder herunder datoer for hoveduddannelseskurser og relevante kongresser, men også lave et samlepunkt for den forskning
der foregår i specialet. Der er nogle funktioner og beskrivelser som ikke er oppe at køre endnu, men disse vil blive implementeret hurtigst muligt.

Som noget nyt indfører vi et medlemslogin, hvor medlemmer af DSFR kan tilgå referater, beretninger m.m. og på den måde gøre hjemmesiden til et aktivt værktøj til at holde sig ajour med
hvad der foregår af aktiviteter i selskabets regi.