Årskursus 2022

Invitation årskursus 2022

Dansk selskab for Retsmedicins årskursus afholdes i år i Hillerød på Pharmakon Konferencecenter og omhandler retsgenetik og kriminalteknik. Kurset er tematiseret over samarbejdet fra gerningssted til retssal og vil, som vanligt, foruden selve årskurset også indeholde et socialt- og et videnskabeligt formøde.

Årskurset er i år med både foredrag, workshops og paneldebatter afholdt af inden- og udenlandske eksperter.

Målgruppen for deltagelse er medlemmer af Dansk Selskab for Retsmedicin, yngre læger under uddannelse inden for retsmedicin, retsgenetikere, Politiet, kriminalteknikere, anklagemyndigheden, Styrelsen for Patientsikkerhed, forsvarsadvokater, retsodontologer, andet sundhedsfagligt personale og samarbejdspartnere i øvrigt.

Se nærmere info om kurset og mulighed for tilmelding i kalenderen under kommende begivenheder (link)